บริษัท โอตะ เซมิซึ คานางาตะ (ประเทศไทย) จำักัด
55/39 หมู่ที่ 13 นวนคร ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหนึ่ง เขตคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : (662)909-1294 , แฟกซ์ : (662)909-1659
อีเมล์ : info@osk.co.th
 
UNDERCONSTRUCTION !